سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع بسیج ۱۴۰۱؛ تجربه "دهه نودی"، ایمان "دهه شصتی" (آگاهی، ایمان، عملگرایی، صبر)
2 بازدید • 19 ساعت قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع هر چه فداکارتر، "بسیجی تر" (هزینه "بسیجی بودن"، کرامت "مجاهد بودن")
2 بازدید • 19 ساعت قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع از "شهوت برهنگی" تا "جنون خشونت" (گفتگوهای "عقب افتاده")
3 بازدید • 3 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع " کتاب"و فرهنگ مکتوب، هدیه تمدن اسلامی به بشریت (از تاریخ راستین علم، چه خبر؟)
3 بازدید • 3 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "فلسفه"؛ نسبت "انتزاع و حقیقت" ("هستی شناسی"؛ شیخ اشراق تا ملاصدرا)
3 بازدید • 3 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "روانشناسی"؛ گزاره های سخت، گزاره های نرم (پرسش از "توصیفها و توصیه ها")
6 بازدید • 11 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع مستشرقان، نگران آینده ای که رسید (تمدن نواسلامی، ققنوس زیر خاکستر)
6 بازدید • 11 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع همه مسلمانیم (حق تکفیر؟!)
10 بازدید • 11 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع سلام بر فرمانده در زنجیر (امام عسکری ع ، رهبر جوان، "ابرقدرت انسانی")
12 بازدید • 19 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع چگونه اغتشاش کنیم؟ (درسهایی از اسناد براندازی در سفارت آمریکا)
12 بازدید • 19 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "لانه جاسوسی آمریکا"؛ اسناد از یاد رفته (تخم گذاری شیطان در لانه های تازه)
17 بازدید • 19 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع اگر... (عیاشی و شهرآشوبی)
16 بازدید • 22 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع این انسان است اما انسان، این نیست
15 بازدید • 22 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع خودآموز "چگونه جهنمی شویم؟" (مهندسی معکوس از "عمل" به "عقیده")
15 بازدید • 22 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع از غربزدگی تا خودآگاهی (دانش خوب، بینش بد؟)
23 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع آیین برادری (2) ("وحدت"، در عین "دعوت")
17 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع آیین برادری (1) ("وحدت"، در عین "دعوت")
23 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع امام صادق ع، بنیانگذار "تمدن ساز" (نهضت علمی "چرا و چرا و چرا ؟")
23 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع فقط "ما" میتوانیم "ما" را شکست دهیم ("دشمن شناسی" بدون "خودشناسی"؟)
14 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع سلام بر پیامبر "رحمت، عدالت و قدرت"
25 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع هفته وحدت، سال وحدت، قرن وحدت ("وحدت ستیزی" با ادبیات شیعی و سنی)
19 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "امنیت"، ستون فقرات تمدن ها
25 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع پیامبری،"مجاهدپروری" و "جنگ ستیزی" (طلاب رزمنده، پرچمداران عصرجدید)
20 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع 1)جاذبه و دافعه پیامبر ص در زبان امام رضا ع 2)مرز انعطاف و انفعال کجاست ؟
18 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع قدرتی فراتر از "ابرقدرت جهان" (امام حسن عسکری ع، پدر انتظار)
19 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع مانیفست "اسلام ناب" (2) (امام رضا ع ، تبیین ها و تاکتیکها)
20 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع مانیفست "اسلام ناب" (۱) (امام رضا ع ، تبیین ها و تاکتیکها)
19 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع مکتب محمد ص ، هنر برتر "انسان بودن"
20 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "رزمندگان" ، معماران "روح تاریخ" و "جسم جغرافیای ایران"
18 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع محمد ص، صدای خداست
20 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع اربعین، انسان را به انسان گره زد(تمدن غرب، همه را باهم دشمن می کند)
20 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع امام حسن ع؛ از تعریف "خدا" تا تهذیب "خلق"
21 بازدید • یک ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع پیامبر اکرم ص، از "نرمش" تا "چالش" (طبقه بندی مخالفان)
25 بازدید • 2 ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "ولایت" بی "برائت"؟ (منطق لعن و سلام)
22 بازدید • 2 ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "هیئت" تراز مکتب
25 بازدید • 2 ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع آنکه برد، آنکه باخت (لبیک یا حسین)
25 بازدید • 2 ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع حسین ع، فدیه برای "رشد انسان"(ترساندن "ترس" و تحقیر "مرگ")
24 بازدید • 2 ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "دولتمردی"، ضرورت "عقلانیت انقلابی" و آنگاه، "پاسخگویی"
25 بازدید • 2 ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "دین" و جامعه ی صنعتی("مسجد"؛ خون "عقل" در رگ فرهنگ)
22 بازدید • 2 ماه قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع شجاعت "خود" بودن (آینده انقلاب و پرسشهای انحرافی)
36 بازدید • 2 ماه قبل
علی اکبر رائفی پور
علی اکبر رائفی پور
دکتر حسن عباسی
دکتر حسن عباسی
حسن رحیم‌پور ازغدی
حسن رحیم‌پور ازغدی
علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان