سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع پیامبر اکرم ص، از "نرمش" تا "چالش" (طبقه بندی مخالفان)
3 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "ولایت" بی "برائت"؟ (منطق لعن و سلام)
2 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "هیئت" تراز مکتب
2 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع آنکه برد، آنکه باخت (لبیک یا حسین)
2 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع حسین ع، فدیه برای "رشد انسان"(ترساندن "ترس" و تحقیر "مرگ")
2 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "دولتمردی"، ضرورت "عقلانیت انقلابی" و آنگاه، "پاسخگویی"
2 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "دین" و جامعه ی صنعتی("مسجد"؛ خون "عقل" در رگ فرهنگ)
2 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع شجاعت "خود" بودن (آینده انقلاب و پرسشهای انحرافی)
2 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع از "جهاد" تا "شهادت"؛ پاک ترین سلوک("خون"، بهای "تطهیر تاریخ")
3 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع زینب ع، عقل امت ، اسیر پیروز
3 بازدید • 5 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع استعمار و "سبک زندگی" (واکنش سریع ملی در برابر ضد ارزشها در عرصه عمومی)
10 بازدید • 10 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع استعمار و "سبک زندگی" (واکنش سریع ملی در برابر ضد ارزشها در عرصه عمومی)
11 بازدید • 10 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع پوشیدگی" و "برهنگی" در "عرصه عمومی" (آزادی، آگاهی، قانون)
6 بازدید • 10 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع علی ع، وحدت، برادری، مقاومت
7 بازدید • 10 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع خدایا با قلب من، حرف بزن
7 بازدید • 10 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع امام محمد (جوادع)؛ مدیریت پیچیده "ابر قدرت" قرن
5 بازدید • 10 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع دوقطبی "مدرن _ سنتی"، دروغ بزرگ ایدئولوژی
7 بازدید • 10 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع اخلاق پزشکی و حقوق "بدن" (تفسیر غیردینی از "بدن" و کارکردهای آن)
7 بازدید • 11 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع پزشکی بدون فلسفه؟(ضایعات تفکیک " پزشکی" از " الهیات، اخلاق و عدالت ")
6 بازدید • 11 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "حجاب"، حراست از "عشق"، "برهنگی"؛ خیانت به "عشق" (3)
9 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع امام سجاد ع، "بن بست شکن" تاریخ "پساکربلا"
6 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع عاشورا، شیعه را تقسیم کرد (دو سبک تشیع)
5 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "حجاب"، حراست از "عشق"، "برهنگی"؛ خیانت به "عشق" (2)
8 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع حجاب، حراست از عشق برهنگی، خیانت به عشق`
7 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع امام هادی ع و تبیین پنج ضلع "عقل عملی"
8 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع امام باقر ع؛ علیه "ستم سیاسی" و "جهل شیعی"
6 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "اقتصاد"، از تئوری تا اجرا("قانون اساسی" و "نشده‌های شدنی")
11 بازدید • 12 روز قبل
سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع "انسان" چگونه تنها می‌شود؟ (شیوه متلاشی کردن "خانواده")
8 بازدید • 12 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانیدولتمردی و کارآمدی (فرافکنی یا مسئولیت پذیری ؟)
5 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی "دولتمردی"، عهد خدا و حقوق خلق (حکمرانی؛ حرکت بر لبه تیغ)
5 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی آمریکا، انگلیس، ایران، کودتا، غارت، تحریم
5 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی "شخصی سازی" عاشورا و "تکلیف گریزی"(حذف "امامت"حسین ع، توطئه "مقدس مآبی سکولار")
4 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی تبیین قیام سیدالشهدا
7 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی خطبه سیدالشهدا در منا، فریاد علیه اشرافیگری ، عافیت پرستی و مسئولیت گریزی (2)
4 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی خطبه سیدالشهدا در منا، فریاد علیه اشرافیگری ، عافیت پرستی و مسئولیت گریزی (1)
4 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی "کربلا" و انقلاب در "معناشناسی" شکست و پیروزی(ما عزادار چیستیم؟)
5 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی در نبرد "گفتمان" و "ضدگفتمان"
4 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی امام موسی بن جعفر ع؛ زندگی با کدام سبک؟ (چگونه زندگی نکنیم)
5 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی مخاطرات پذیرش "غدیر"(تمسک به ولایت علی ع و تظاهر به ولایت علی ع)
4 بازدید • 24 روز قبل
سخنرانی دکتر حسن رحيم پور ازغدی با موضوع سخنرانی "دعا"، نگاه به بالا، از "خود" تا "خدا" (کشف خداوند و "قوی شدن" انسان)
5 بازدید • 24 روز قبل
علی اکبر رائفی پور
علی اکبر رائفی پور
دکتر حسن عباسی
دکتر حسن عباسی
حسن رحیم‌پور ازغدی
حسن رحیم‌پور ازغدی
علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان