سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع خود آگاهی آغاز حرکت و قدرتمندی جلسه 10 | (1400/05/28): اهمیت خودآگاهی و تأثیر محاسبه نفس بر خودآگاهی

علیرضا پناهیان 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

7 بازدید 17 روز قبل  سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع خود آگاهی آغاز حرکت و قدرتمندی جلسه 10 | (1400/05/28): اهمیت خودآگاهی و تأثیر محاسبه نفس بر خودآگاهی را براي شما آماده کرده ايم اميدواريم مورد استفاده شما واقع شود.

بیشتر...

مطالب مشابه