سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 19 | (1400/02/12): بعد اجتماعی حال خوب؛ مسؤولین باید حال خوب داشته باشند

علیرضا پناهیان 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

11 بازدید 16 روز قبل  سخنراني استاد علیرضا پناهیان با موضوع حال خوب جلسه 19 | (1400/02/12): بعد اجتماعی حال خوب؛ مسؤولین باید حال خوب داشته باشند را براي شما آماده کرده ايم اميدواريم مورد استفاده شما واقع شود.

بیشتر...

مطالب مشابه