سخنراني دکتر حسن رحیم پور ازغدی با موضوع فقط "ما" میتوانیم "ما" را شکست دهیم ("دشمن شناسی" بدون "خودشناسی"؟)

حسن رحیم‌پور ازغدی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

11 بازدید یک ماه قبل  سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی با موضوع فقط "ما" میتوانیم "ما" را شکست دهیم ("دشمن شناسی" بدون "خودشناسی"؟) را برای شما آماده کرده ایم امیدواریم مورد استفاده شما واقع شود.

بیشتر...

مطالب مشابه