سخنراني دکتر حسن رحيم پور ازغدي با موضوع "تشیع رضوی"؛تفکّر"تمدن ساز"یا تعصّب"خانمان برانداز"

حسن رحیم‌پور ازغدی 0 مشترک

9 بازدید یک سال قبل  سخنراني استاد رحيم‌پور ازغدي با موضوع "تشیع رضوی"؛تفکّر"تمدن ساز"یا تعصّب"خانمان برانداز" که در اردیبهشت ماه سال 1388 در دانشگاه امام رضا(علیه السلام). مشهد برگزار شد را براي شما آماده کرده ايم اميدواريم مورد استفاده شما واقع شود. با عرض پوزش کيفيت پايين ويدئو به دليل ضبط نامناسب است، که به دليل مهم بودن محتوا جلسه منتشر ميشود.

بیشتر...

مطالب مشابه