درآمدی بر سیاست‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و چاره‌‌‌اندیشی (کلبه کرامت 1)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

23 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی با عنوان درآمدی بر سیاست‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و چاره‌‌‌اندیشی پیرامون روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک | روی‌کرد تصمیم‌مدار؛ جلسه اول کلبه کرامت که در تاریخ 1385/11/05 برگزار شد امیدواریم از محتوای این جلسه استفاده کنید.

بیشتر...

مطالب مشابه