دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم غربی - دنیاسازی (کلبه کرامت 11)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

16 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی با عنوانطرح‌ریزی استراتژیک عالم غربی - دنیاسازی پیرامون رویکرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک | جامعه‌سازی ؛ جلسه یازدهم کلبه کرامت که در تاریخ 1385/12/24 برگزار شد امیدواریم از محتوای این جلسه استفاده کنید

بیشتر...

مطالب مشابه