سخنراني دکتر حسن رحيم پور ازغدي با موضوع دو گفتار در تعلیم و تربیت 1-گفتار اول:آسیب شناسی در تعلیم و تربیت در ایران 2-گفتار دوم:علوم انسانی، علم چیست؟ انسان کیست؟


6 بازدید 11 ماه قبل  سخنراني استاد رحيم‌پور ازغدي با موضوع دو گفتار در تعلیم و تربیت 1-گفتار اول:آسیب شناسی در تعلیم و تربیت در ایران 2-گفتار دوم:علوم انسانی، علم چیست؟ انسان کیست؟ که در تیر ماه از شبکه چهار صدا وسیمای جمهوری اسلامی برگزار شد را براي شما آماده کرده ايم اميدواريم مورد استفاده شما واقع شود. با عرض پوزش کيفيت پايين ويدئو به دليل ضبط نامناسب است، که به دليل مهم بودن محتوا جلسه منتشر ميشود.

بیشتر...

مطالب مشابه