دانلود سخنرانی حسن عباسی پارادایم تطبیقی (4) - ابَروادی خداگرایی (کلبه کرامت 16)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

30 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی با عنوان پارادایم تطبیقی (4) - ابَروادی خداگرایی پیرامون رویکرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک | رویکرد تاریخ‌مدار ؛ جلسه شانزده کلبه کرامت که در تاریخ 1386/01/23 برگزار شد امیدواریم از محتوای این جلسه استفاده کنید

بیشتر...

مطالب مشابه