دانلود سخنرانی حسن عباسی انتقال‌شناسی ‌اقتصادی‌‌ـ اجتماعی ‌و‌ نظامی ‌در ‌غرب (کلبه کرامت 17)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

21 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی با عنوان انتقال‌شناسی ‌اقتصادی‌‌ـ اجتماعی ‌و‌ نظامی ‌در ‌غرب پیرامون رویکرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک | رویکرد تاریخ‌مدار ؛ جلسه هفدهم کلبه کرامت که در تاریخ 1386/01/30 برگزار شد امیدواریم از محتوای این جلسه استفاده کنید

بیشتر...

مطالب مشابه