سخنرانی دکتر حسن عباسی مواجهه‌ی امنیتی کلبه‌ی کرامت با کلبه‌ی دیجیتالی (کلبه کرامت 44)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

23 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی با عنوان مواجهه‌ی امنیتی کلبه‌ی کرامت با کلبه‌ی دیجیتالی پیرامون رویکرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک | رویکرد امنیت‌مدار ؛ جلسه چهل و چهارم کلبه کرامت که در تاریخ 1386/05/04 برگزار شد امیدواریم از محتوای این جلسه استفاده کنید

بیشتر...

مطالب مشابه