سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع اقتصاد و جامعه‌ی کاپیتالیستی (بورژوایی) (کلبه کرامت 59)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

24 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان اقتصاد و جامعه‌ی کاپیتالیستی (بورژوایی) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | طرح‌ریزی ؛ جلسه پنجاه و نهم کلبه کرامت که در تاريخ 1386/07/05 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه