سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع جامعه‌ی بیولوژیکی (2) - جامعه‌ی رشیده - سیستم بیولوژیکی (کلبه کرامت 71)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

1 بازدید 10 ماه قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان جامعه‌ی بیولوژیکی (2) - جامعه‌ی رشیده - سیستم بیولوژیکی پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | جامعه‌سازی ؛ جلسه هفتاد و یکم کلبه کرامت که در تاريخ 1386/08/17 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه