سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع نظام‌سازی - فرآیند تحول ساختاری - مطالعه موردی وزارت خانواده (کلبه کرامت 93)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

10 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان نظام‌سازی - فرآیند تحول ساختاری - مطالعه موردی وزارت خانواده پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | جامعه‌سازی ؛ جلسه نود و سوم کلبه کرامت که در تاريخ 1386/11/11 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه