سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع مهندسی منازعات (2) - کلبه‌ی شهرزاد (کلبه کرامت 98)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

17 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان مهندسی منازعات (2) - کلبه‌ی شهرزاد پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | روی‌کرد ستیزه‌مدار ؛ جلسه نود و هشتم کلبه کرامت که در تاريخ 1386/11/25 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه