سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع مهندسی منازعات (9) (کلبه کرامت 105)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

18 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان مهندسی منازعات (9) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | روی‌کرد ستیزه‌مدار ؛ جلسه صد و پنجم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/01/22 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه