سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع مهندسی منازعات (10) (کلبه کرامت 106)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

35 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان مهندسی منازعات (10) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | روی‌کرد ستیزه‌مدار ؛ جلسه صد و ششم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/01/22 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه