سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (2) (کلبه کرامت 150)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی
بارگیری

17 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (2) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | سینمای استراتژیک| مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی| ضمیمه جنگ جهانی چهارم؛ جلسه صد و پنجاهم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/08/30 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه