سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (3) - فصل یکم (کلبه کرامت 154)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

24 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (3) - فصل یکم پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | سینمای استراتژیک | مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی| ضمیمه جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه صد و پنجاه و چهار کلبه کرامت که در تاريخ 1387/09/14 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه