سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا (کلبه کرامت 156)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

25 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (4) - فصل دوم (1) - جهان در خطر - کمیسیون منع اشاعه‌ی WMD در کنگره آمریکا پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | ترندگذاری غرب | سینمای استراتژیک| مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی| ضمیمه جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه صد و پنجاه و ششم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/09/21 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه