سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (5) - فصل دوم (2) (کلبه کرامت 158)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

26 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (5) - فصل دوم (2) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | سینمای استراتژیک| مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی| ضمیمه جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه صد و پنجاه و هشتم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/09/28 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه