سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (6) - فصل سوم (کلبه کرامت 160)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

24 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (6) - فصل سوم پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | سینمای استراتژیک| مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی | ضمیمه جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه صد و شصتم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/10/12 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه