سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (7) - فصل چهارم (کلبه کرامت 162)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

25 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (7) - فصل چهارم پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | سینمای استراتژیک| مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی| ضمیمه جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه صد و شصت و دوم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/10/26 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه