سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (8) - فصل پنجم (کلبه کرامت 164)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

21 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (8) - فصل پنجم پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | سینمای استراتژیک| مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی| ضمیمه جنگ جهانی چهارم؛ جلسه صد و شصت و چهارم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/11/10 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه