سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سریال 24 (9) - فصل ششم (کلبه کرامت 166)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

12 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سریال 24 (9) - فصل ششم پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | سینمای استراتژیک| مهندسی سیاسی | دکترین دموکراسی آمریکایی| ضمیمه جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه صد و شصت و ششم کلبه کرامت که در تاريخ 1387/11/17 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه