سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم ‌ـ درآمدی ‌بر‌ طرح‌ریزی ‌قدرت ‌نرم (کلبه کرامت 174)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

21 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم ‌ـ درآمدی ‌بر‌ طرح‌ریزی ‌قدرت ‌نرم پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | رويکرد قدرت‌مدار ؛ جلسه صد و هفتاد و چهارم کلبه کرامت که در تاريخ 1388/08/07 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه