سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌1) (کلبه کرامت 175)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

17 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌1) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | روی‌کرد قدرت‌مدار؛ جلسه صد و هفتاد و پنجم کلبه کرامت که در تاريخ 1388/08/07 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه