سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ ‌دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌2) (کلبه کرامت 177)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

9 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان دكترینولوژی ‌قدرت ‌نرم‌ ـ ‌دكترین ‌اقدام ‌نامتقارن (‌2) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | روی‌کرد قدرت‌مدار ؛ جلسه صد و هفتاد و هفتم کلبه کرامت که در تاريخ 1388/08/14 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه