سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (1) - پول مظهر قدرت نیمه‌سخت (کلبه کرامت 179)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

17 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان دکترینولوژی قدرت نیمه‌سخت (1) - پول مظهر قدرت نیمه‌سخت پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | روی‌کرد قدرت‌مدار ؛ جلسه صد و هفتاد و نهم کلبه کرامت که در تاريخ 1388/08/21 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه