سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع جامعه‌ی اطلاعاتی (2) - مغز جهان (1) - زیرساخت قدرت نرم (1) (کلبه کرامت 181)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

18 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان جامعه‌ی اطلاعاتی (2) - مغز جهان (1) - زیرساخت قدرت نرم (1) پيرامون رويکرد‌هاي طرح‌ريزي استراتژيک | جامعه‌سازی ؛ جلسه صد و هشتاد و یکم کلبه کرامت که در تاريخ 1388/08/28 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه