سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع نقشه‌ی علم در دکترینولوژی (2) - نقشه‌ی علم هجری (کلبه کرامت 234)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

23 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان نقشه‌ی علم در دکترینولوژی (2) - نقشه‌ی علم هجری پيرامون روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک / روی‌کرد علم‌مدار (10) ؛ جلسه دویست و سی و چهارم کلبه کرامت که در تاريخ 1389/07/22 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه