سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع نقشه‌ی هنر (کلبه کرامت 237)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی
بارگیری

15 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان نقشه‌ی هنر پيرامون طرح‌ریزی استراتژیک / درآمدی بر دکترین سینما (1) ؛ جلسه دویست و سی و هفتم کلبه کرامت که در تاريخ 1389/08/06 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه