سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع جهان 2012 - نقطه عطف جنگ جهانی چهارم (کلبه کرامت 260)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

43 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان جهان 2012 - نقطه عطف جنگ جهانی چهارم پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه دویست و شصتم کلبه کرامت که در تاريخ 1389/12/12 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه