سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع کان‌سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال (کلبه کرامت 276)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

32 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان کان‌سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال پيرامون طرح‌ریزی استراتژیک / تجاوز به ذهن ؛ جلسه دویست و هفتاد و ششم کلبه کرامت که در تاريخ 1390/03/12 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه