سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع شاخ آفریقا (کلبه کرامت 289)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی
بارگیری

18 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان شاخ آفریقا پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه دویست و هشتاد و نهم کلبه کرامت که در تاريخ 1390/06/03 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه