سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع نظام‌سازی (2) ـ به‌ سر‌ عقل ‌آمدن یک ‌انقلاب !‌ انعطاف یا‌ انحراف؟ مسئله ‌این ‌است! (کلبه کرامت 294)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

11 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان نظام‌سازی (2) ـ به‌ سر‌ عقل ‌آمدن یک ‌انقلاب !‌ انعطاف یا‌ انحراف؟ مسئله ‌این ‌است! پيرامون روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک / روی‌کرد تاریخ‌مدار ؛ جلسه دویست و نود و چهارم کلبه کرامت که در تاريخ 1390/06/31 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه