سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع سناریوی دانیل (کلبه کرامت 323)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

10 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان سناریوی دانیل پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت مدرن ؛ جلسه سیصد و بیست و سوم کلبه کرامت که در تاريخ 1390/11/06 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه