سخنرانی استاد رائفی پور « زیر چتر شیطان »


21 بازدید یک سال قبل  سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در تاریخ 25 مهر 1389 در دانشگاه آزاد پزشکی تهران که استاد رائفی پور در سلسله جلسات پنجگانه به مجموعه جریان ها و حوادثی که از فراماسون ها(شیطان) سرچشمه میگیرد پرداخته است .امیدوارم از مطالب پر محتوای این جلسات لذت ببرید.

بیشتر...

مطالب مشابه