سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ریخت‌شناسی (2) - هجرت (کلبه کرامت 399)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

31 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ریخت‌شناسی (2) - هجرت پيرامون طرح‌ریزی استراتژیک / درآمدی بر دکترین سینما ؛ سیصد و نود و نهم کلبه کرامت که در تاريخ 1391/09/30 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه