سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ‌‌یونان (2) ـ جهان هومر (2) ـ از ‌عرش ‌تا معبد ‌دلفی (کلبه کرامت 420)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

14 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ‌‌یونان (2) ـ جهان هومر (2) ـ از ‌عرش ‌تا معبد ‌دلفی پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب / غرب کهن ؛ جلسه چهارصد و بیستم کلبه کرامت که در تاريخ 1391/12/24 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه