سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ایران (1) - هنر یک استراتژیست (1) - چگونه پنجه عقاب شکست؟ (کلبه کرامت 425)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

10 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ایران (1) - هنر یک استراتژیست (1) - چگونه پنجه عقاب شکست؟ پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه چهارصد و بیست و پنجم کلبه کرامت که در تاريخ 1392/02/05 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه