سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ایران (2)- هنر یک استراتژیست (2) - درس‌های عملیات پنجه عقاب (کلبه کرامت 426)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

20 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ایران (2)- هنر یک استراتژیست (2) - درس‌های عملیات پنجه عقاب پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه چهارصد و بیست و ششم کلبه کرامت که در تاريخ 1392/02/05 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه