سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع تغییر دنیا (کلبه کرامت 456)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی
بارگیری

13 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان تغییر دنیا پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت عهد جدید ؛ جلسه چهارصد و پنجاه و ششم کلبه کرامت که در تاريخ 1392/06/14 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه