سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ریخت‌شناسی (4) - سینمای مخاطب (2) (کلبه کرامت 462)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

25 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ریخت‌شناسی (4) - سینمای مخاطب (2) پيرامون طرح‌ریزی استراتژیک / درآمدی بر دکترین سینما ؛ چهارصد و شصت و دوم کلبه کرامت که در تاريخ 1392/07/04 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه