سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ‌‌یونان (3) ـ جهان هومر (3)‌ ـ دکترین کرشمه‌ی هلن (کلبه کرامت 504)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

30 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ‌‌یونان (3) ـ جهان هومر (3)‌ ـ دکترین کرشمه‌ی هلن پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب / غرب کهن ؛ جلسه پانصد و چهارم کلبه کرامت که در تاريخ 1393/02/04 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه