سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ‌یونان (4) ـ جهان هومر (4) ـ دکترین اسب تروا (دکترین ادیسه) (کلبه کرامت 505)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

22 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ‌یونان (4) ـ جهان هومر (4) ـ دکترین اسب تروا (دکترین ادیسه) پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب / غرب کهن ؛ جلسه پانصد و پنجم کلبه کرامت که در تاريخ 1393/02/04 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه