سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ترندهای 2045 - DCDC (کلبه کرامت 532)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

22 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ترندهای 2045 - DCDC پيرامون طرح‌ریزی استراتژیک / ترندگذاری غرب ؛ جلسه پانصد و سی و دوم کلبه کرامت که در تاريخ 1393/05/23 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه