سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع انسان ‌در‌ مدرنیته (۲) - نقشه‌ی احساسات پلاتچیک (کلبه کرامت 635)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

13 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان انسان ‌در‌ مدرنیته (۲) - نقشه‌ی احساسات پلاتچیک پيرامون رطرح‌ریزی استراتژیک / دکترین غرب / انسان در غرب ؛ جلسه ششصد و سی و پنجم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/02/09 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه