سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع بریتانیا (12) ـ نفوذ برای فروپاشی (1) ـ نفوذ در عصر دریا (کلبه کرامت 649)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

41 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان بریتانیا (12) ـ نفوذ برای فروپاشی (1) ـ نفوذ در عصر دریا پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب / غرب مدرن ؛ جلسه ششصد و چهل و نهم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/04/24 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه