سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع بریتانیا (13) ـ نفوذ برای فروپاشی (2) ـ جاسوسه‌ای در صحرا (کلبه کرامت 650)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

21 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان بریتانیا (13) ـ نفوذ برای فروپاشی (2) ـ جاسوسه‌ای در صحرا پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب / غرب مدرن ؛ جلسه ششصد و پنجاهم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/04/24 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه